Building the future by doing more together

  • Authors: Santos J. P. V., Gortázar C., Vicente J. y Fonseca C.
  • Title: Gestió cinegética i estrès fisiològic en poblaciones de cérvol (Cervus elaphus) en els ecosistemes mediterranis de la Península Ibèrica. Cinegeticat (gestió, caça i equilibri) 23: 26-30
  • Source: Cinegeticat (gestió, caça i equilibri)
  • Year Published: 2017
  • Volume: 23

CESAM Funding: