Forging sustainability

  • Authors: Zas R., Sierra P., Moraña A., Prats S.A.
  • Title: Perdidas de solo tras os incendios de 2017. Resultado do seguimento científico das actuacións de voluntariado.
  • Conference Title: II Xornadas Florestais Escola de Enxeñaria Florestal Pontevedra.
  • Conference Location: Pontevedra, Spain
  • Conference Date: 10/04/2019
  • Year Published: 2019

CESAM Funding: