Forging sustainability

  • Authors: Zas R., Sierra P., Moraña A., Prats S.A.
  • Title: A Rente do Chan. Resumen de resultados do seguimento científico das actuacións realizadas.
  • Conference Title: In: Xornadas de homenaxe ó Voluntariado. Concello de Ponte Caldelas.
  • Conference Location: Pontecaldelas, Spain
  • Year Published: 2018

CESAM Funding: