Building the future by doing more together

  • Authors: Beiras R., Bellas J., Tato T., Pérez S., González S., Lopes I., Rodrigues S.
  • Editors: Beiras R. & Pérez S.
  • Título: Manual de métodos básicos en Contaminación Acuática
  • Título do Capítulo: Probas de Toxicidade
  • Year Published: 2013

Financiamento do CESAM: