Building the future by doing more together

Alfredo López Fernández

Alfredo López Fernández

Auxiliar Researcher


 • Researcher ID: R-5694-2019
 • ORCID: 0000-0001-7945-3675
 • Department: Biology
 • Research Group: Functional Biodiversity
 • ISI Web of KnowledgeSM search factor: AU=(Lopez A) NOT AU=(Lopez Alba) AND AD=(Gondomar or Aveiro) not AD=(PT Inovacao OR IEETA)


Research interests

Environmental Science
Marine Ecology
Marine mammals
Scientific Ilustration

Academic degrees

Licentiate in Biological Sciences (Marine Zoology) University of Santiago, 1989.

Doctor in Biologia Animal, University of Santiago,2003.

Scientific activities

Auxiliary Researcher, CESAM & Dbio, Universidade de Aveiro, 31 January 2019 -(REF-094-88-ARH/2018), contrato a termo resolutivo incerto DL57/2016-L57/2017.

Post-Doc researcher, CESAM & DBio, Universidade de Aveiro 2012 - 2018, BPD grant financed by FCT (SFRH/BPD/82407/2011).

Publications

Projects

CETSENTI - Cetaceans as marine ecosystem health sentinels See more

Scientific Supervision

Master (Main Supervisor): Natalia Garcia (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Richard Sirmel (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Richard Sirmel (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Sabela Fonseca (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Katharina Solmann (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Anabela Gouveia (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Diana Correia (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Imogen German (not a CESAM member)

Master (Main Supervisor): Nathaniel Dove (not a CESAM member)

PhD (Main Supervisor): Ruth Fernandez Garcia (not a CESAM member)

PhD (Main Supervisor): Patricia Lastra Luque (not a CESAM member)

PhD (Main Supervisor): Paula Méndez (not a CESAM member)

PhD (Co-supervisor): Angela Llavona Vallina (ex-CESAM member)

Post-doc (Main Supervisor): Angela Llavona Vallina (ex-CESAM member)

Professional jobs


 • Mostragems fluviais mediante técnica de pesca eléctrica para a Conselharia de Agricultura, Xunta de Galicia 1992: rio Tambre e rio Navia.

 • Mostragems fluviais mediante técnica de pesca eléctrica para a Conselharia de Agricultura, Xunta de Galicia 1996: Afluente do Minho.

 • Mostragems  costeiras 1990-1997 na recolhida de material biológico de cetáceos para diferentes projectos da Coordenadora para o Estudio dos Mamíferos Marinhos (CEMMA), Instituto de Investigações Marinhas (IIM), Instituto Espanhol de Oceanografía (IEO), Instituto de Conservaçao da Natureza de Portugal (ICN), Universidade de Santiago (US), Universidade de Vigo (UV) e a Universidade de Aberdeen (UA).

 • Mostragems de campo para a realização de Planos de Ordenação Cinexética e Seguimento: Couto de Lobios, Couto de Escairón, Couto de Laza, 1990-1995.

 • Mostragems de qualidade de águas para a empresa Analisis, Tratamento e Controlo SL, 1994-1997.

 • Contrato por obra e servicio do Instituto de Investigações Marinhas de Vigo para levar a cabo a coordenação da rede de varamentos e o estudio da dinâmica das populações de mamíferos marinhos da Galiza, a cargo do projecto?Impacto das pesqueiras nos pequenos cetáceos em águas costeiras do noroeste de Espanha e Escócia? (DG Pesca, Estudio 97/089), ano 1998-1999.

 • Contrato por obra e servicio do Instituto de Investigações Marinhas de Vigo para levar a cabo a coordenação da rede de varamentos e o estudio da dinâmica das populações de mamíferos marinhos da Galiza, a cargo do projecto?Convénio para o estudio e assistência de mamíferos marinhos da Galiza, (Xunta de Galicia-CSIC-CEMMA)?, ano 2000.

 • Contrato por obra e servicio do Instituto de Investigações Marinhas de Vigo para levar a cabo a coordenação da rede de varamentos e de mamíferos marinhos da Galiza, a cargo do projecto??Bioacumulación de poluentes persistentes orgânicos nos pequenos cetáceos das águas européias: vias de transporte e impacto na reproducción? (CE proposal EVK3-2000-00556)?, ano 2001. 

 • Contrato por horas por assistência em labouras de mostraxe e análise de qualidade de águas para a empresa Analisis, Tratamento e Controlo SL, 1999. 

 • Contrato indefinido por horas por assistência em labouras de mostraxe e análise de qualidade de águas para a empresa Analisis, Tratamento e Controlo SL, 2000. 

 • Contrato como coordenador de projectos da CEMMA desde Setembro de 2003-2009. 

 • Contrato por obra como director do projecto Compostaxe: prevenção e restauração, Mancomunidade de Montes em mãos Comum do Vale Miñor, 2006-2008. 

 • Contrato por obra como director do projecto ÁGUA MAR, executado pela UTE Acuarium-Acquavisión e no que colabroa a CEMMA, organizado pela Direcção-Geral de Juventude e Solidariedade da Xunta de Galicia 2005-2009. 

 • Asesoramento de empresas em matéria ambiental: Analisis, Tratamento e Controlo SL, ASTOPENTA MEDIOAMBIENTE SL, Acquarium Galiza, Acquavisión Galiza, Acquavela, Leasering SL. Symco.

 • Asesoramento em matéria ambiental: Mancomunidade de Montes do Vale Miñor. Comunidade de Montes em mãos Comum de Peitieiros. Organização Galega de Montes Comunais em mãos Comum.

Participation and management proyects


 • Título do contrato/proxecto: Recompilación, análise, valoración e elaboración de protocolos sobre os labores de observación, asistencia a varamientos e recuperación de mamíferos e tartarugas mariñas en augas españolas Tipo de contrato: Contrato-Estudo Empresa/Administración financiadora: Ministerio Medio Ambiente D. G. de Conservación da Natureza. Madrid Entidades participantes: Instituto de Investigacións Mariñas, Universidade de Valencia, Sociedade española de Cetáceos. Duración, desde: 1998 ata: 1999 Investigador responsable: Erika Urkiola Pascual Número de investigadores participantes: 23 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 2.000.000 Ptas

 • Título do contrato/proxecto: Convenio para a conservación e recuperación de mamíferos mariños nas costas de Galicia. Tipo de contrato: Contrato-Estudo Empresa/Administración financiadora: Xunta de Galicia Entidades participantes: Xunta de Galicia, IIM, CSIC, CEMMA Duración, desde: 1999 ata: 2002 Investigador responsable: Anxo Guerra Sierra  Número de investigadores participantes: 5  SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 24.000.000 Ptas

 • Título do contrato/proxecto: Convenio para a asistencia e recuperación de mamíferos e tartarugas mariñas nas costas de Galicia. Tipo de contrato: Contrato-Estudo Empresa/Administración financiadora: Xunta de Galicia Entidades participantes: Xunta de Galicia, CEMMA Duración, desde: 2003 ata: 2005 Investigador responsable: Alfredo López Fernández Número de investigadores participantes: 4 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 129.000 €

 • Título do contrato/proxecto: Convenio para a asistencia e recuperación de mamíferos e tartarugas mariñas nas costas de Galicia. Tipo de contrato: Contrato-Estudo Empresa/Administración financiadora: Xunta de Galicia Entidades participantes: Xunta de Galicia, CEMMA Duración, desde: 2006 ata: 2008 Investigador responsable: Alfredo López Fernández Número de investigadores participantes: 6 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 141.000 €

 • Título do contrato/proxecto: A pé de mar Tipo de contrato: Contrato-Estudo Empresa/Administración financiadora: Consellería de Pesca da Xunta de Galicia Entidades participantes: Xunta de Galicia, CEMMA Duración, desde: 2008 ata: 2010 Investigador responsable: Alfredo López Fernández Número de investigadores participantes: 4 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 145.000 €

 • Título do contrato/proxecto: LIFE INDEMARES Tipo de contrato: Contrato-Estudo Empresa/Administración financiadora: Fundación Biodiversidade con fondos LIFE Entidades participantes: Xunta de Galicia, CEMMA Duración, desde: 2009 ata: 2011 Investigador responsable: Alfredo López Fernández Número de investigadores participantes: 3 SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 471.300 €

Informative publications


 • López, A.; Dacosta, M.; Barreiro, A.  1993. Achegándonos aos  mamíferos mariños.

 • López, A. 1993. Reflexión sobre la situación de los pequeños cetáceos de las costas gallegas. CODA, Bol. Inf. Mon. Cons. Esp. Nº21.

 • López, A. 1994. A problematica dos mamíferos mariños. A ecoloxía do medio mariño. ADEGA.   

 • López, A. , Folgar, A.; Barreiro, A. 1994. Arroaces en manda. Nat. Gal. Nº13: 45-48 .     

 • López, A.; Sánchez, J.L.; Dacosta, M. 1994. Cadernos divulgativos: A Curuxa.

 • López, A. e Salvadores, R. Os ríos, ribeiras e encoros. A auga e nós. Concello de Vigo. 1995.

 • López, A. .1991. Plasticos nas nosas vidas. A Nosa Terra.

 • López, A.  23/04/1991. A danza das baleas.

 • López, A. 30/07/1992. Golfiños que seguen en agonía. A Nosa Terra.

 • López, A. 1995.  Aproximación ó estatus da toniña Phocoena phocoena en Galicia. Ambiente Nº1.  

 • López, A. 1996. Varamientos de cetáceos en las costas occidentales del sur de Europa. Quercus, 125: 34-37.           

 • López, A. 17/05/1995. Dieste e a crueldade cos animais mariños.  O Correo Galego.

 • López, A. 1999. Cetáceos hacia el 2000. Mar 370: 44-46.

 • López, A.; Alonso, J.M.; Laría, L.; Guzmán, I.; García, G. 2002. Recopilados en el norte peninsular un centenar de registros de focas. Quercus. 193:6-7.

 • López, A. Fichas educativas sobre a bioloxía das focas, Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 1.

 • López, A. Os lobos mariños en Galicia, Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 2.

 • López, A. 2002. As tartarugas do Atlántico Norte, Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 3.

 • López, A. 2002. Comportamento dos arroaces. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 4. 17 pp.

 • Alonso, J. M. e López, A. 2002. Informe preliminar del impacto del vertido del petrolero Prestige en tortugas y mamíferos marinos de las aguas gallegas. SEC-CEMMA. 24 pp.

 • López, A.; Sagarminaga, R., Losada, S. 2003. Cetáceos en un océano degradado. Greenpeace. 30 pp.

 • López, A. 2005. Escoitando para o mar. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 5. 44 pp.

 • López, A.; Cedeira, J.A.M. 2004. La marsopa en Galicia. Quercus 224: 24-29.

 • López, A. 2005. As especies de cetáceos protexidas. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº6. 40 pp.

 • López, A.; Cedeira, J.A.M.; Caldas M. 2005. El delfín gris en Galicia. Quercus 238.

 • Cedeira, Jose A .M.;  Pedro Siaba e Alfredo López. 2008. Campañas Thunnus: seguimiento de cetáceos durante la costera del bonito. Quercus.

 • Cedeira, Jose A .M.;  Pedro Siaba e Alfredo López. 2008. Campañas Thunnus: seguimiento de cetáceos durante la costera del bonito. Mar.

 • Augamar- Mar adentro. Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado Xunta de Galicia. 2009.

 • López, A. 2003. As especies de cetáceos protexidas. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 6.

 • López, A. 2003. Pequenos cetáceos da plataforma galaica. CERNA 39. 2003.

 • López, A. 2003. Escoitando para o mar. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 5. 2004.

 • López, A. 2006. Impactos humanos sobre mamíferos e tartarugas mariñas en Galicia. Departamento educativo da CEMMA Nº 6.

 • López, A. 2007 Ferramentas para a conservación mariña. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 7.

 • López, A.; Alonso, J.M.; Santos, L.; Dios, J.; Lago, R. 2009. A acústica no medio mariño e nos cetáceos. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA Nº 8.

 • Cedeira, J.; Morales, J., López, A. 2010 Divulgando a pé de mar. 2010 Revista Mar.

 • López, A. 2011. Guía de cetáceos, INDEMARES. Publicacións do Departamento educativo da CEMMA.

 • Martínez Cedeira, Jose A. ; Xesús Morales, Jose A. Oleiros e Alfredo López. 2012. Proxecto “Divulgando a pé de mar”: un estudio sobre as interaccións cetáceos-pesca nas augas de Galicia. Revista Cerna.

 • Cedeira, José Mtnez; Xesús Morales, José A. García, Pablo Covelo e Alfredo López. 2012 Impacto dos residuos nos mamíferos mariños en Galiza. CERNA. Outono. Número 68: 21-22 pp.

 • Paula Méndez, Jose A. Martínez Cedeira, Marisa Ferreira e Alfredo López. 2013. Segregación ecolóxica dos cetáceos odontocetos do Noroeste da Península Ibérica. Quercus, En edición.

 • Martínez Cedeira, J.A. e López, A. 2013. Cando en Cangas había baleas. A actividade baleeira en Cangas. Festas do Cristo 2013. Concello de Cangas. pp 16-20.

 • López-Fernández, A., Martínez-Cedeira, J. A. 2011. Marsopa – Phocoena phocoena. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/

 • López-Fernández, A. 2012. Calderón gris – Grampus griseus. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Salvador, A., Cassinello, J. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/

 • Méndez, P.; Martínez, J.A.; Ferreira, M.; López Fernández, A. 2014. Segregación ecolóxica dos cetáceos odontocenos do Noroeste da Península ibérica. CERNA Nº71.

 • A.A.V.V. 2014. Glosario panlatino de biocombustibles. Autor-colaborador: López Fernández, A. REALITER. 44 pp.

 • López, A. 2007. Especies mariñas protexidas. AmbientalMENTEsustentable xullo-decembro 2007, ano II, vol. II, núm. 4, páxinas 51-59.

 • Cosme Damián Romay, Pablo Covelo, Alfredo López, Gustavo Ferreiro e Encarna González. 2016. Vertebrados mecos. III: Mamíferos e réptiles mariños da contorna do municipio do Grove . Aunios 21. Ms3, 2/3/2016.

 • Alfredo López, Pablo Covelo, Xulio Valeiras, Jose A. Martínez-Cedeira, Josep Mª Alonso e Juan Ignacio Díaz. 2014. Tartarugas mariñas nas costas de Galicia, s.XVIII-2013.Eubalaena Nº 13:2-36.

 • Alfredo López e Josep Mª Alonso. 2014. Proporcións corporais e crecemento de tartaruga común, Caretta caretta, en recuperación en Galicia. Eubalaena Nº 13:37-44.

 • Alfredo López, Pablo Covelo, Jose A. Martínez Cedeira e Juan Ignacio Díaz. 2014. Proporcións corporais e identificación do sexo na tartaruga de coiro, Dermochelys coriacea, en Galicia. Eubalaena Nº 13:45-55.

 • Martínez Cedeira, J.A. e López, A. 2016. PROXECTO PHOCOEVAL:MONITORIZACIÓN MARÍTIMA E AÉREA DA TONIÑA EN GALICIA. CERNA Nº76.

Environmental education: Illustration and exhibition design


 • -Setestrelo, Ed.Xerais, 1988.
  -Diccionario de apicultura, Ceaga, ed. 1989.
  -Cadernos de la Area de Ciencias Biolóxicas, Sem. Est. Galegos, 1989.
  -Naturaleza en perigo de extinción, Consello da Cultura Galega, Premio de la crítica 1990.
  -Cadernos Temáticos de investigación, I.C.E., 10 Volumes, 1990.
  -Cadernos didácticos, Galaxia Ed., 6 Volumes, 1990.
  -Cadernos Temáticos de investigación, I.C.E., 10 Volumes, 1991.
  -Carteis do Medio Ambiente Natural Galego, Entorno, Madrid, para la Xunta de Galicia, 1991.
  -Vocabulario de Ciencias, Xunta de Galicia, 1992.
  -Volumen de Cefalópodos de la Fauna Ibérica, Proxecto "Fauna Ibérica", Mus. Cien. Nat. de Madrid., 1992.
  -Exposición "Dende a beira do mar",CEMMA, 1992.
  -Ilustracións  de "Pontevedra nos séculos XII a XV", Pedro Barrié de la Maza, 1992.
  -Ilustracións  revista "Eubalaena", CEMMA, 1993
  -Carteis da Dirección Xeral de Montes, Exposición forestal, Entorno, Madrid, para la Xunta de Galicia, 1993.
  - Carteis sobre caza e pesca, Entorno, Madrid, para la Xunta de Galicia, 1993.
  - Carteis sobre especies protexidas en Cabañeros, Entorno, Parque de Cabañeros, 1993.
  -Ilustracións  para revista Natureza Galega, Natureza Galega, 1993.
  -Ilustracións  de trípticos divulgativos:- As Ribeiras do Louro, Consellería de Agricultura, 1993; Sistemas dunares das Illas Cíes, Consellería de Agricultura, 1993.
  -Ilustracións  revista "A Silveira", Erva, 1993
  -Ilustracións  revista de información ambiental del Concello de Vigo, Concellería de Medio Ambiente, 1994.
  -Cadernos didácticos de formación Profesional, Ed. Xerais, 1994.
  -Ilustracións fondo mariño de 6x3 metros, Parque Nacional de Timanfaya, Expoidea, 1994.
  - Ilustracións cartel de especies vexetais, Centro de interpretación ambiental de Cuenca. Entorno, 1994.
  - Ilustracións sobre os ecosistemas de Corrubedo, Entorno, Madrid, para la Xunta de Galicia. 1994.
  -Exposición para o aula de Natureza de Lalín, Concello de Lalín.1994.
  -Cadernos de divulgación científica, Museo de Ciencias. 1994.
  -Ilustracións  para las unidades didácticas do proxecto ACES, Ministerio de Educación. 1994-1996.
  -Atlas de vertebrados de Galicia, Consello da Cultura Galega. 1995.
  -Volumen de Curculiónidos da  Fauna Ibérica, Proxecto "Fauna Ibérica", Mus. Cien. Nat. de Madrid. 1994-96.
  -Volumen de Babosas (Moluscos pulmonados terrestres) da Fauna Ibérica, Proyecto "Fauna Ibérica", Mus. Cien. Nat. de Madrid. 1994-96.
  -Volumen de Ascidias de la Fauna Ibérica, Proxecto "Fauna Ibérica", Mus. Cien. Nat. de Madrid. 1996.
  -Diccionario de Ciencias, Ed. Ir indo, en imprenta.
  -Fauna intermareal, Departamento de Bioloxía Animal, 1989.
  -Zonas de interese natural de Santiago Concello de Santiago.
  -Rafael Dieste 95 Xunta de Galicia. 1994.
  -A auga e nós Concello de Vigo. 1995.
  -A ría de Baiona: O medio natural I e II Consellería de Pesca
  - Exposición cetáceos Museo de Matalascañas.Revisión e ilusrtacións. Centro de Interpretación de Matalascañas 1997
  - Exposición Golfiños no azul.Acquarium de Galicia 1998
  - Exposición Golfiños na proa. Acquavisión 2008-2009
  - Programa AUGAMAR. Dirección Xeral de Xuventude. 2006-2009.
  - Exposición Galicia no lombo da balea. Astropenta 2010.
  - Exposición Ría de Vigo-A Guarda Patrimonio natural. Grupo de Acción Costeira 2010.
  - Exposición Observatorios ornitolóxicos do Mandeo. Deputación da Coruña, 2010.
  - Guía didáctica: Observatorios ornitolóxicos do Mandeo. Deputación da Coruña, 2010.
  - Caderno de campo: Observatorios ornitolóxicos do Mandeo. Deputación da Coruña, 2010.
  - Materiais divulgativos da CEMMA. CEMMA 1990-2010.
  - Guía de cetáceos. INDEMARES-CEMMA 2011.
  - Exposición Galicia no lombo da balea. Grupo de Acción Costeira-CEMMA 2013.
  - Exposición O cachalote de Sanxenxo. Museo do mar de Vigo-CEMMA 2013.

Participation and Presentations at scientific meetings


 • I Encontros pedagóxicos de Compostela. UTEG-INTG. 21-24 de Setembro 1992.

 • VI Encontros de educación para a paz. Seminario permanente de educación para a paz. 27-29 Marzo 1992. Santiago.

 • Casos de Patología en Cetáceos. Organiza: CRAM. Lugar: Facultade de Veterinaria, Universidad de Barcelona. Data: 13-15 de Decembro de 1996.

 • Biosonar i comunicació en cetacis: mecanismes i comunicació social. Lugar: Campus universitari de la Mediterrania, Vilanova i la Gertrú, Bracelona. Data: 9-13 de agosto de 1999.

 • I Bioloxía  medicina veterinaria dos cetáceos en Galicia. CEMMA, Universidade de Santiago. 9-11de marzo 2001.

 • II Bioloxía  medicina veterinaria dos cetáceos en Galicia. CEMMA, Universidade de Santiago. 9-11de marzo 2002.

 • Xornadas de formación e xestión contable, fiscal e laboral das entidades non lucrativas. 2004. Caixanova.

 • Novo marco normativo non lucrativo. Caixagalicia 18 marzo 2003. asistencia 8 h.

 • I Congreso de Ornitoloxía. Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago. 1989.

 • Congreso Internacional da Cultura Galega. Xunta de Galicia. 22-27 Outubro de 1990.

 • II Congreso de Ornitoloxía. Facultade de Bioloxía, Universidade de Santiago. 1991.

 • X Annual conference of the European Research Cetacean, Lisboa, 1996.

 • XI Annual conference of the European Research Cetacean, Straldsund, 1997.

 • Euro-American Mammal Congress. Santiago de Compostela.Xullo de 1998.        

 • XIII Annual Conference of the European Research Cetacean, Valencia, 1999.

 • XIV Annual Conference of the European Research Cetacean, Cork, 2000.

 • XV Annual Conference of the European Research Cetacean, Roma, 2001.

 • XVI Annual Conference of the European Research Cetacean, Leiden, 2002.

 • I Simposium de la Sociedad Española de Cetáceos, Ceuta. 25/02/2000.

 • II Simposium de la Sociedad Española de Cetáceos, Valsaín, Segovia. 25/11/2001.

 • López, A.; Lens, S.; Sánchez, J.L. 1991. Cetaceans stranded on the Galician coast (Northwest Spain) in 1990. International Council for the Exploration of the Sea. CM 1991/N:25.

 • González, A.; López, A.; Guerra, A.  e Barreiro, A. 1992. Cephalopods in the diet of marine mammals stranded off the coast of Galicia (NW Sáin). Evaluation of prey-predator relations were cephalopods are involved. ICES study group on cephalopod biology. Kiel, September 21-22.

 • González, A.; López, A.; Guerra e Barreiro, A. Cephalopds in the diet of marine mammals stranded off the coast of Galicia (NW Spain). International Council for the Exploration of the Sea.

 • Lens, S.; López, A. 1992. Marine mammals stranded on the Galician coast (Northwest Spain) in 1991. International Council for the Exploration of the Sea. CM 1992/N:16.

 • García-Castrillo, G.;  Cendrero, O.; Pérez, C.; López, A.. 1993. Marine mammals on the North and Northwest Spain in 1992. International Council for the Exploration of the Sea. CM 1993/N:14.

 • García-Castrillo, G.;  Cendrero, O.; Pérez, C.; López, A. 1994. Marine mammals on the North and Northwest Spain in 1993. International Council for the Exploration of the Sea. CM 1994/N:10.

 • Lens, S.; López, A.;  Cendrero, O.; Pérez, C. 1995. Marine mammals on the North and Northwest Spain in 1994. International Council for the Exploration of the Sea. CM 1995/N:3.

 • Pérez, C.; López, A.; Sequeira, M.; Silva, M; Herrera, R.; Gonçalves, J.; Valdés, P.; Mons, J.L.; Freitas, L.; Lens, S.;   Cendrero, O.; 1997. Stranding and by-catch of cetaceans in the Northeastern Atlantic during 1996. International Council for the Exploration of the Sea. CM 1997/Q:02.

 • Santos, M.B.; Pierce, G.; González, A.; López, A.; Guerra, A. 1995. Diets of the small cetaceans stranding on the Galician coast (NW Spain).  International Council for the Exploration of the Sea. CM 1996/N:11.

 • López, A.; García-Castrillo, G.;  Cendrero, O.; Pérez, C. 1996. Marine mammals on the North and Northwest Spain in 1995. International Council for the Exploration of the Sea. CM 1996/N 9.

 • López, A.1996. Unusual strandings and sightings of marine mammals on the  Northwest Spain. X Conference European Research Cetaceans. Lisboa.

 • Santos, M.B.; Pierce, G.; López, A.; Barreiro, A.; Guerra, A. 1996. Diets of the small cetaceans stranded NW Spain 1994-1995.  International Council for the Exploration of the Sea. CM 1996/N:11.

 • López, A.; Valeiras, X. 1997. Causas de mortalidade e sospeita de morte por captura accidental mediante examinación postmortem de cetáceos varados na costa de Galicia. XI Conference European Research Cetaceans. Srtaldsund, Germany.

 • López, A.; Valeiras, X.; Pascual, S.; Abollo, E.; Díaz, J.I. 1998. Skull lesions associated with a Crassicauda spp. (Nematoda, Crassicaudidae) in cetaceans stranded on the Galician coast (NW Spain). 1998.  XII Conference European Research Cetaceans. Mónaco.

 • Valeiras, X.; López, A; Martínez, L.; Gayoso, A.  Datos preliminares sobre el estatus del delfín mular (Tursiops truncatus, Cetacea: Delfinidae) en Galicia (NW España). XIII Congreso bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Vigo 1998.

 • Laria, L.; López, A.; Gayoso, A.;  Barreiro, A. Delfines solitarios en el Norte y Noroeste de la Península Ibérica. XIII Congreso bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Vigo 1998.

 • López, A.; Gayoso, A.; Díaz, J.I.; Benavente, P. Tortugas marinas en las costas de Galicia (Península Ibérica). XIII Congreso bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Vigo 1998.

 • López, A.; Gayoso, A.; Mártinez, E.; Benavente, P.; Díaz, J.I. Status of the Harbour porpoise (P. phocoena) in Ría de Pontevedra (NW Iberian Peninsula). Euro-American Mammal Congress, Santiago de Compostela 1998.

 • Sequeira, M.; Silva, M.; López, A.; Pérez, C.; Herrera, R.; Lens, S.; Gonçalves, J.; Freitas, L. Cetaceans strandings in the Northeastern Atlantic: The ATLANCETUS project. Euro-American Mammal Congress, Santiago de Compostela 1998.

 • Sequeira, M.; Silva, M.; López, A.; Pérez, C.; Herrera, R.; Lens, S.; Gonçalves, J.; Freitas, L. Cetaceans strandings in the Northeastern Atlantic: The ATLANCETUS project. XIII  Annual Conference of the European Cetacean Society, Valencia 1999.

 • Santos, M.B.; Pierce, G.J.; López, A.; Valeiras, X.; González, A.F. e Guerra, A. Feeding ecology of common dolphin (D. delphis) stranded on the Galician coast (NW Spain). XIII  Annual Conference of the European Cetacean Society, Valencia 1999.

 • ATLANCETUS. López A. and González, A. F. (Coordination). 1999. Strandings and by-catches of marine mammals in the Spanish andd portuguese coast from 1996 to 1999. ICES CM 1999/s:06.

 • López, A.; Santos, M.B.; Pierce, G.;  González, A.F.; Guerra, A.; Valeiras, X.; Wang, J. 1999. Trends in strandings of marine mammals on the Galician coast during the 1990s. ICES CM 1999/S:05.

 • Valeiras, X.; López, A.; Folgar, A.; Abad, E.; Macías, D. Distribution, abundance and incidental fishing catches of basking shark, Cethorhinus maximus, in Spanish waters with special reference to Galician coasts (N.W. Iberian Peninsula. Proc. 4º Europ. Elasm. Assoc. Meet. Livorno (Italiy), 2000.

 • Alonso JM, Gestal, C. and López, A. (2001). “Naso-pharyngeal mites Halarachne sp. (acari: Halarachnidae) in grey seals (Halichoerus grypus) stranded in NW Spain”. 15th annual conference ECS, Rome, Italy, 6-10 of may, 2001.

 • E. Degollada, M. André, M. Arbelo, J.M. Alonso, Á..López, L. Laria, A. Fernández. 2001 “Fisheries-related traumatic shock deaths in Pigmy sperm whales, Kogia breviceps”. 15th annual conference ECS, Rome, Italy, 6-10 of may, 2001.

 • González, A.F, Alonso, J.M, López, A, Martínez, J.A. and Covelo, P. (2001). “Age and growth of stranded common dolphin (Delphinus delphis), striped dolphin (Stenella coeruleoalba) and harbour porpoise (Phocoena phocoena) along galician coast (NW Spain)”. 15th annual conference ECS, Rome, Italy, 6-10 of may, 2001.

 • Guerra, A, López, A, Folgar, A, Alonso, J.M. and Martínez, J. (2001). “Preliminary delimitation of areas of interest for the bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) and the harbour porpoise (Phocoena phocoena) in Galicia (NW Spain).”. 15th annual conference ECS, Rome, Italy, 6-10 of may, 2001.

 • Cermeño, P, López, A, Alonso, JM, Laria, L. and Garcia-Castrillo, G. (2001). “Are the grey seals (Halichoerus grypus) colonizing the northern coast of Spain?”. 15th annual conference ECS, Rome, Italy, 6-10 of may, 2001.

 • Alonso JM, Laria L, y López A. (2000). “Recuperación clínica de focas en el norte peninsular”. Curso de reintroducción de especies salvajes, AVAFES, Facultad de Veterinaria de Zaragoza, 18-19 de marzo de 2000.

 • López A, Santos, M.B., González, A., Guerra, A. e Pierce, G.J.(2000). Ecology and interactions with fisheries of bottlenose dolphin (T. truncatus) in NW Spain. 14th annual conference ECS, Cork, Ireland, 3-5 april 2000.

 • González AF, López A, Valeiras X. and Alonso JM, (2000). ”Foreign bodies found in the marine mammals digestive tract in north-western spanish coast”. 14th annual conference ECS, Cork, Ireland, 3-5 april 2000.

 • Solís A, Laria L, Salazar C, Suárez LC, López A, and Alonso, J.M. (2000).”Clinical and pathological findings in two juvenile grey seals (Halichoerus grypus) stranded in Asturias (north coast of Spain)”. 14th annual conference ECS, Cork, Ireland, 3-5 april 2000.

 • Laria L, López A, Garcia-Castrillo G, Alonso JM and AMBAR, (2000). Winter observations and strandings of juvenile grey seals (Halichoerus grypus) in the northern Spain during 1998 and 1999”. 14th annual conference ECS, Cork, Ireland, 3-5 april 2000.

 • Alonso, JM. 2000 “Métodos complementarios de diagnóstico en la clínica de mamíferos y tortugas marinas”. 1er Symposium de la Sociedad Española de Cetáceos, SEC. Ceuta, 23-27 de febrero del 2000.

 • Guerra A, López A, González A.F. y Alonso JM. 2000 “La investigación de los mamíferos marinos en el Instituto de Investigaciones Marinas (CSIC, Vigo)”. 1er Symposium de la Sociedad Española de Cetáceos, SEC. Ceuta, 23-27 de febrero del 2000.

 • López A, Alonso JM, Valeiras X, Fernández-Cordeiro A, y Faraldo, R. 2000 “Varamientos de tortugas marinas en Galicia (Período 1990-1999)”. 1er Symposium de la Sociedad Española de Cetáceos, SEC. Ceuta, 23-27 de febrero del 2000.

 • López A, Covelo P, Alonso JM y Martínez JA. 2000 “Las actividades de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos”. 1er Symposium de la Sociedad Española de Cetáceos, SEC. Ceuta, 23-27 de febrero del 2000.

 • Laria L, López A, Alonso JM, y AMBAR. 2000 “Situación actual de la foca gris (Halychoerus grypus) en el norte y noroeste peninsular”. 1er Symposium de la Sociedad Española de Cetáceos, SEC. Ceuta, 23-27 de febrero del 2000.

 • Folgar A, Covelo P, Martínez JA, López A, Valeiras X, y Alonso JM. 2000 “Observaciones sistemáticas de cetáceos desde tierra en Galicia: el proyecto Arroás”. 1er Symposium de la Sociedad Española de Cetáceos, SEC. Ceuta, 23-27 de febrero del 2000.

 • Alonso JM.; López A.; Benavente P. and Rodriguez Lourenzo J. 1999 “One week maintenance of a juvenile Risso’s dolphin (Grampus griseus) during a rehabilitation attempt in north-western Iberian Peninsula”. 13th annual conference ECS, Valencia, Spain, 5-8 april 1999.

 • Alfredo López, Jose M. Cedeira, Mara Caldas, Rosa Carril, Porfirio Solla y Angela Llavona. Monitorización de las poblaciones de cetáceos en la plataforma de Galicia (NW. SPAIN). 4º SIMPOSIO sobre el MARGEN IBÉRICO ATLÁNTICO / 4º SIMPOSIO sobre a MARGEM IBÉRICA ATLÂNTICA / 4th SYMPOSIUM on the IBERIAN ATLANTIC MARGIN. 7-10 de xullo 2003.

 •  Bart N. Zegers, Anchelique Mets, Ronald van Bommel, Chris Minkenberg, Timo Hamers, Jorke H. Kamstra, Jennifer A. Learmont, Begoña Santos Vazquez, Graham Pierce, Bob Reid, Tony Patterson, Emer Rogan, Sinead Murphy, Marjan Addink, Manuel García Hartmann7, Chris Smeenk, Willy Dabin, Vincent Ridoux, Angel F. González, Alfredo López, Thierry Jauniaux, and Jan P. Boon1. 2004. Stereo-isomer specific bioaccumulation of hexabromocyclododecane (HBCD) in marine mammals. BFR 2004, Toronto.

 • M.B. Santos, G.J. Pierce, A. López, J.A. Martínez, M.T. Fernández, E. Ieno, E. Mente, C. Porteiro, P. Carrera & M. Meixide. 2004. Variability in the diet of common dolphins (Delphinus delphis) in Galician waters 1991-2003 and relationship with prey abundance. ICES CM 2004/THEME SESSION Q:09 (Recent Advances in the Oceanography and Biology of the Iberian Waters and Adjacent Shelf Seas: Results from Integrated Multidisciplinary Projects)

 • Santos, M. B., Pierce, G. J., López, A., Martínez, J.A., Fernández, M.T., Ieno, E., Mente, E., Porteiro, C., Meixide, M. 2005. Variability in the diet of common dolphins (Delphinus delphis) in galician waters 1991- 2003 and relationship with prey abundance. 19th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops. April 2-7, 2005. La Rochelle, France.

 • Fontaine, M.C., Tolley, K.A., Ridoux, V., Jauniaux, T., Sequeira, M., Addink, M., Smeenk, C., Siebert, U., Birkun, A., López, A., Bouquegneau, J.M., Michaux, J.R. 2005. Phylogeography of Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) in the Southeastern North Atlantic and in the Black Sea explored by the analyses of nuclear and mitochondrial DNA. 19th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops. April 2-7, 2005. La Rochelle, France.

 • Pierce, G.J., Santos, M.B., Learmonth, J.A., Zuur, A.F., Boon, J.P., Zegers, B., Caurant, F., Ridoux, V., Bustamante, P., Lahaye, V., Law, R.J., Rogan, E., Murphy, S., Moffat, C.F., Addink, M., López, A., Alonso, J.M., González, A.F., García Hartmann, M., Jauniaux, T., Lockyer, C., Reid, R.J., Dabin, W. 2005. Trophic links as vectors of pathogens and contaminants. 19th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops. April 2-7, 2005. La Rochelle, France.

 • Huele, R.; Pauwels, E.; Davis, P.; Evans, P.G.H.; Cañadas, A.; de Stephanis, R.; Freitas, L.; Martel, V.M.; Villalba, N.; López, A.; Panigada, S.; Gannier, A.; Similä, T.; Kingsley, M. Liret, C.; Gordon, J.; Rogan, E.; Steiner, L. 2005. Results of the Europhlukes project. 19th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops. April 2-7, 2005. La Rochelle, France.

 • Valeiras, J., A. López, A. Folgar, E. Abad and D. Macías, 2001. Distribution, abundance and incidental fishing catches of basking shark Cetorhinus maximus in Spanish waters with special reference to Galician coasts (NW Iberian Peninsula). Cybium, (Special Volume), Ed: Vacchi, M., La Mesa, G., Serena, F. and B. Séret. 4th European Elasmobranch Association Meeting., Livorno (Italy): 185-190.

 • Valeiras, J., A. López, A. Folgar and D. Macías, 2000. Distribution, abundance and incidental fishing catches of basking shark Cetorhinus maximus in Galician waters (NW Iberian Peninsula). Abstracts of the Fourth European Elasmobranch Association Meeting, Livorno (Italia), 27-30/09/00: 32.

 • Méndez, P.; Caurant, F.; Dabin W.; López, A. 2007. The use of traze elements (Cd, Cu, Hg, Se and Zn) to assess the impact of the prestige oil spill in small cetaceans in Galician coast. Donostia-San Sebastian, Spain, from April 23rd – 25th, 2007, and was hosted by AZTI-Tecnalia.

 • Martínez-Cedeira, Jose A.; López, Alfredo; Caldas, Mara; Alonso, Josep M. and Da Silva, Juan I. D. 2007. Impact of cetacean by-catches in Galician waters (NW Spain): evaluation through strandings data. European Cetacean Society, ECS. 21 th Annual Conference. San Sebastian, Spain, 22-25 of april, 2007.

 • Vázquez, J.A.; Caldas, M.; Guzmán, I.; López, A.; Olondo, M.; Lago, R. and Covelo, P. 2006. Evidences of bottlenose dolphin movements in the Cantabrian sea. European Cetacean Society, ECS. 20 th Annual Conference. Gdynia, Poland, 2-7 of april, 2006.

 • López Fernández, A.; Pérez González, P. 2007. O medio mariño e a conservación como centro da Educación Ambiental. I Congreso da Educação Ambiental nos Países Lusófonos e Galiza. Santiago de Compostela. Mesa de Educación ambiental e Biodiversidade.

 • Fernández, R.; Llavona, A.; López, A.; Ferreira, M.; Carrillo, M.; Cermeño, P.; Lens, S.; Santos, M.B.; Pierce, G.J. and Piertney, S. 2009. Evidence of genetic substructure of bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, in Galician waters (NW Spain). 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • Llarena, M.; Cedeira, J.M.; Díaz, J.I.; Caldas, M.; López, A. and Alonso, J.M. 2009. Seals on the Galician coast: from sporadic to regular records. 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • Llavona, A.; Caldas, M.; Palacios, G.; de la Torre, B.; Ferreiro, G.; García, N.; Martínez-Cedeira, J. and López, A. 2009. Impact of boat traffic on bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) in Galicia. 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • López, A.; Ferreira, M.; Guyomard, S.; Méndez, P.; Caldas, M. and Covelo, P. 2009. Follow up of a solitary dolphin in three European countries: the case of Jean Floc’h/Gaspar. 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • Llarena, M., Díaz da Silva, J. I., Laria, L., Cartelle, Y., Martínez-Cedeira, J., Caldas, M., Seoane, E., López, A., Alonso, J. M. (2007). Inusual arrival of hooded seals (Cystophora cristata) to the north-western coast of Spain during 2006 summer months. European Cetacean Society, ECS. 21 th Annual Conference. San Sebastian, Spain, 22-25 of april, 2007.

 • Santos, M.B.; Pierce, G.J.; López, A.; Martínez-Cedeira, J.; Fernández, M.T.; Ieno, E.; Mente, E.; Posteiro, C.; Maixie, M. (2005). Variability in the diet of. Common dolphins (Delphinus delphis) in Galician waters 1991–2003 and relationship with prey abundance. European Cetacean Society, ECS. 19 th Annual Conference. La Rochelle, France, 2 -7 April 2005.

 • Martínez-Cedeira, J., Lago, R., Alonso, J., Caldas, M. and López, A. (2006). Strandings and by-catch of cetaceans on Galician coast (NW Spain). European Cetacean Society, ECS. 20 th Annual Conference. Gdynia, Poland, 2-7 of april, 2006.

 • Lago, R., Caldas, M., Martínez-Cedeira, J., Covelo, P., Llavona, A. and López, A. (2006). Study of abundance and distribution of cetaceans in Galician waters (NW Spain) from land-based observations. European Cetacean Society, ECS. 20 th Annual Conference. Gdynia, Poland, 2-7 of april, 2006.

 • Covelo, P., Llavona, A., Martínez-Cedeira, J., Lago, R. and López, A. (2006). Shipboard surveys for the study of cetacean populations in Galician waters (NW Spain) during 2004-2005. European Cetacean Society, ECS. 20 th Annual Conference. Gdynia, Poland, 2-7 of april, 2006.

 • LÓPEZ, A.; A., LLAVONA, J.M. ALONSO, J.A. MTNEZ-CEDEIRA, M. CALDAS, X. VALEIRAS and P. COVELO. 2005. Effects of the Prestige oil spill in aquatic mammals and sea turtles of the Galician coast (NW Spain). VERTIMAR-2005. Symposium on Marine Accidental Oil Spills. Vigo 13-16/07/05: 291-292.

 • Cermeño, P., Valeiras, X., López, A., Martínez-Cedeira, J., Laria, L., Pérez, C., Martínez de Murguía y García Castríllo, G. (2006). Varamientos y capturas accidentales de tortugas marinas en Galicia y Mar Cantábrico. IX Congreso Luso-Español (XIII Congreso Español) de Herpetología. San Sebastián, 4-7 de octubro 2006.

 • Santos, M. B., Fernández, R., López, A., Martínez-Cedeira, J., Pierce, G. J. (2007). Variability in the diet of bottlenose dolphin, Tursiops truncatus, in Galician waters, north-western Spain, 1990-2005. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom (2007), 87: 231-241.

 • Amaral, A. R., Sequeiro, M., Martínez-Cedeira J., Coelho, M. M. (2007). New insights on population genetic structure of Delphinus delphis from the northeast Atlantic and phylogenetic relationships within the genus inferred from two mitochondrial markers. Marine Biology 151(5):1967-1976.

 • Hernández-Milián, G., Martínez-Cedeira, J., Santos, M. B., López, A., Pierce, G. J., Beth, S. E., Mato, S. (2007). Trends in cetacean strandings on the Galician coast (NW Spain) (2000-2004). European Cetacean Society, ECS. 21 th Annual Conference. San Sebastian, Spain, 22-25 of april, 2007.

 • Mariño, F.; Dios, J.J.; López, A. and Díez, B. 2009. Development a new acoustics deterrent devices for bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) for marine fish farm. 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • Martínez-Cedeira, J.; Caldas, M.; Fernández, E. and López, A. 2009.  Thunnus survey: cetaceans of the albacore tuna fishery along the bay of Biscay and Grand Sole. 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • Monteiro, S.; Ferreira, m.; Fonseca, C.; Souto, L.; López, A.; Llavona, A.; Martínez-Cedeira, J. and Vingada, V.J. 2009. Microsatellite analysis of common dolphin Delphinus delphis in the Centre/North region of Portugal: preliminary results. 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • Read, F.; Martínez-Cedeira, J.; González, A.; López, A.; Santos, M.B. and Pierce, G.J. 2009.  Marine mammal and fisheries interactions in Galicia, north-west Spain. 23th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 2009. Turkey.

 • Alfredo López. 2010. Interacción pesca-cetáceos camino de la conservación. Seminario SAFESEA - Sustentabilidade das artes das pescas locais e promoção de um mar seguro para cetáceos, Viana do Castelo 16 /17 xaneiro 2010.

 • Covelo, P.; Martinez-Cedeira, J.A.; Caldas, M.; Díaz, J.I.; Palácios, G.; Ferreira, A.; Llavona, A.; Alonso, J.M., López, A. 2009. Cetáceos y pinnípedos en Galicia, 10 años de funcionamiento de la Red oficial de varamientos (1999-2008). IX Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos SECEM. Bilbao, 4-7 de diciembre de 2009.

 • Fernandez, R.; Pierce, G.J.; Santos, M.B.; López, A.;  García-Tiscar, S.; Newton, J.; Lens, S. and Piertney, S. Fine scale population structure of bottlenose dolphins (Tursiops truncatus) off Galician waters NW Spain. 24th Annual Conference of the European Cetacean Society. 22-24 March 2010, Stralsund, Germany.

 • Read, F.L.;  González, A.F.; Santos, M.B.; Ferreira, M.; López, A. and  Pierce, G.J. 2010.The Importance of Life History Parameters for Assessing Marine Mammal and Fisheries Interactions. 24th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 22nd to 24th March 2010 German Oceanographic Museum (GOM)2010. Straldsund, Germany.

 • Méndez - Fernandez P., Bustamante P., Chouvelon T., Ferreira M., López A., Pierce G., Spitz J., Vingada J., Caurant F. 2010. Feeding ecology and habitat use of toothed cetaceans from the NW Iberian Peninsula inferred from stable isotopes. 24th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 22nd to 24th March 2010 German Oceanographic Museum (GOM)2010. Straldsund, Germany.

 • Monteiro, S.; Marisa Ferreira; José V. Vingada; Alfredo López; Angela Llavona;José A. Martínez-Cedeira; Roberto J. Reid, M. Begoña Santos & Graham J. Pierce. 2010. STOMACH CONTENTS ANALYSIS OF PILOT WHALES (Globicephala melas) FROM THE PORTUGUESE, GALICIAN AND SCOTTISH COASTS. 24th Annual Conference of the European Cetacean Society and associated workshops, 22nd to 24th March 2010 German Oceanographic Museum (GOM)2010. Straldsund, Germany.

 • Covelo, P.; Martinez-Cedeira, J.; Díaz, J.I.; y López, A. Registro de pinnípedos  en Galicia, 1990 – 2010. X Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos. 3–6 Diciembre 2011, Fuengirola, Málaga, España.

 • Read, F.L.; Gónzalez, A.F.; Santos, M.B.; Ferreira, M.; López, A. and Pierce, G.J. The importance of life history parameters for assessing marine mammal and fisheries interactions. 24th Annual Conference of the European Cetacean Society. 22-24 March 2010, Stralsund, Germany.

 • Verborgh, P.; de Stephanis, R.; Gauffier, P.; García Tiscar, S.; Esteban, R.; Minvielle-Sebast ia, L.; Ferreira, M.; Ridoux, V.; Dabin, W.; Llavona, A.; Marcos Ipiña, E.; Monteiro, S.; Monaghan, N.; Berrow, S.; Fossi,M.C.; Marsili, L.; Laran, S.; Praca, E.; Cañadas, A.; Sagarminaga, R. and Murcia, J.L. Population structure of long-finned pilot whales in Europe. 24th Annual Conference of the European Cetacean Society. 22-24 March 2010, Stralsund, Germany.

 • Dios, J.J., Santos, L.; Llavona, A and López, A. Using passive acoustic monitoring to describe the habitat use of bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in the Ría de Arousa (NW Spain). 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • García, G.; Caldas, M.; Palacios, G.; Moldes, M.; Leal, A. and López, A. Photoidentification and population movements of bottlenose dolphins, Tursiops truncatus, along the Galician coast, NW Iberia. 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • Garcia, J.A.; Martinez-Cedeira, J.; Morales, X. and López, A. Study of the cetaceans-fisheries interactions in Galician and Cantabrian sea waters (Northern Spain) through fishing trips. 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • Llavona, A.; Martinez-Cedeira, J.; Covelo, P.; Morales, X.; Dios, J.J.; Bracali, V.; Pérez, P.; García, J.A.; Santos, L. y López, A. INDEMARES: identificación de áreas de conservación para cetáceos en el “Banco de Galicia” y el “Cañón de Avilés” para la red Natura 2000. X Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos. 3–6 Diciembre 2011, Fuengirola, Málaga, España.

 • Llavona, A.; Martinez-Cedeira, J.; Covelo, P.; Morales, X.; Dios, J.J.; Bracali, V.; Pérez, P.; Garcia, J.A.; Santos, L. and Lopez, A. INDEMARES project: identification of special areas of conservation for cetaceans at “Galician Bank” and “Avilés Canyon” (Atlantic and Cantabrian sea) for Natura 2000. 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • López, A. Primeiro resultados das campanhas do LIFE-INDEMARES na costa note da península ibérica. Seminário  Safesea 2011, 16-17 Abril 2011, Figueira da Foz, Portugal.

 • Martinez-Cedeira, J.; Morales, X.; García, J.A. y López, A. Interacciones cetáceos – pesca en las aguas de Galicia. X Jornadas de la Sociedad Española para la Conservación y el Estudio de los Mamíferos. 3–6 Diciembre 2011, Fuengirola, Málaga, España.

 • Martinez-Cedeira, J.; Morales, X.; Garcia, J.A.; Parada, A.; Covelo, P. and Lopez, A. How many strand? Offshore marking and coastal recapture of cetacean carcasses. 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • Méndez, P.; Bustamante, P.; Chouvelon, T.; Ferreira, M.; Gonzalez, A.; Lopez, A.; Pierce, G.; Read, F.; Santos, B.; Spitz, J.; Vingada, J. and Caurant, F. Long-term ecological segregation among the NW Iberian Peninsula odontocetes species as evidenced using ecological tracers. 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • Morales, X.; Martinez-Cedeira, J.; Garcia, J.A. and Lopez, A. Studying the interactions between cetaceans and fishing in Galicia (NW Spain) through interwies to fishermen. 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • Read, F.L.; González, A.F.; Ferreira, M.; López, A.; Vingada, J.; Santos, M.B. and Pierce, G.J. The importance of long-term datasets for converving the Iberian harbor porpoise. 25th Annual Conference of the European Cetacean Society. 21-23 Mayo 2011, Cádiz, España.

 • A. López, J.A. Vázquez, J. Martínez-Cedeira, A. Cañadas, E. Marcos, I. Maestre, A. Ruano, L. Laria, K. MacLeod, P. Evans. Estimas de abundancia, mediante modelización espacial, de las poblaciones de marsopa común (Phocoena phocoena), delfín mular (Tursiops truncatus), cachalote (Physeter macrocephalus) y rorcual común (Balaenoptera physalus) en el norte peninsular. Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, decembro de 2013 en Avilés (Asturies).

 • Martínez-Cedeira, G. Palacios, P. Covelo, P. Mariscal, J.I. Díaz, A. López. Fotoidentificación y desplazamientos del delfín mular Tursiops truncatus en las aguas costeras de Galicia.Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, decembro de 2013 en Avilés (Asturies).

 • Llavona, P. Covelo, J. Martínez-Cedeira, V.D. Valavanis, J.V. Vingada, A.López, G.J. Pierce. Modelización del hábitat de la marsopa en las aguas de la costa gallega.Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, decembro de 2013 en Avilés (Asturies).

 • Covelo, J. Martínez-Cedeira, J.I. Díaz, A. Llavona, A. López. Estudio del delfín gris (Grampus griseus) en Galicia a partir de datos de varamientos y monitorización costera.Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos, decembro de 2013 en Avilés (Asturies).

 • López, P. Covelo, A. Llavona, J.I. Díaz, J.A. Martínez-Cedeira. Varamientos de cetáceos en Galicia, 1990-2012.Sociedad Española de Cetáceos, outubro de 2013 en Tarifa (Andalucía).

 • Méndez-Fernández, L. Webster, T. Chouvelon, P. Bustamante, M. Ferreira, A.F. González, A. López, C.F. Moffat, G.J. Pierce, F. Read, M. Russell, M.B. Santos, J. Spitz, J.V.Vingada, F. Caurant. Evaluación del estado de contaminación de los cetáceos odontocetos del noroeste de la Península Ibérica. Sociedad Española de Cetáceos, outubro de 2013 en Tarifa (Andalucía).

 • Vázquez, Alfredo López, Ana Cañadas, José Martínez-Cedeira, Enara Marcos, Iranzu Maestre, Arturo Ruano, Luis Laria, Kelly Macleod and Peter Evans. 2013. Uso de la modelización espacial como herramienta para obtener estimas de abundancia de diferentes fuentes de datos con esfuerzo. un enfoque de colaboracion entre organizaciónes del norte Peninsular. VI Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos (SEC), Tarifa 4-6 de Octubre de 2013.

 • Louis, C. Guinet, T. Lucas, A. Viricel, H. Peltier, E. Alfonsi, S. Berrow, A. Brownlow, P. Covelo, W. Dabin, R. Deaville, F. Gally, P. Gauffier, R. Penrose, M. A. Silva, B. Simon-Bouhet. 2013. Population genetics of bottlenose dolphins in the North East Atlantic and implications for conservation.The Society for Marine Mammalogy, decembro de 2013 en Dunedin (Nova Zelanda).

 • Read, J.A. Learmonth, M. Begoña Santos, Iris Thomsen, Ángel F. González, Alfredo López , Marisa Ferreira, Sinead Murphy, Andrew Brownlow and Graham J. Pierce. 2013. Harbour porpoise life history, diet and fisheries interactions in two regions of the Northeast Atlantic: Scotland (UK) and the north-west Iberian Peninsula. 20th Biennial Conference on the Biology of Marine Mammals.Conservation of Marine Mammals: Science Making a Difference. Otago University, Dunedin, New Zealand, 9-13 December.

 • Mendez-Fernandez, Lynda Webster, Tiphaine Chouvelon, Paco Bustamante, Marisa Ferreira, Angel F. Gonzalez, Alfredo Lopez, Colin F. Moffat, Graham J. Pierce, Fiona Read, Marie Russell, Maria B. Santos, Jerome Spitz, Jose V. Vingada, Florence Caurant. 2013. Assessment of the toxicological status of small cetacean species from the North West Iberian Peninsula. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Lahaye, Jennifer Learmonth, Colin Moffat, Begonia Santos, Paco Bustamante,

 • Caurant, Willy Dabin, Sinead Murphy, Emer Rogan, Alfredo Lopez, Angel Guerra, Bob Reid, Graham J. Pierce. 2013. On the use of fatty acids and trace elements to delineate a ecological stock of common dolphins (Delphinus delphis) in the North-eastern Atlantic. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Monteiro, Jose V. Vingada, Alfredo Lopez, Graham J. Pierce, Marisa Ferreira, Robert J. Reid, Nils Oien, Bjarni Mikkelsen, Stuart Piertney. 2013. Sequence polymorphism and geographical variation at neutral (mitochondrial) and adaptative (MHC) genes in Long-finned pilot whale (Globicephala melas) from North Atlantic. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Read, Maria Begona Santos, Angel F. Gonzalez, Sabine Goetz, Alfredo Lopez, Marisa Ferreira, Graham J. Pierce. 2013. An interdisiplinary approach to studying harbour porpoise-fisheries interactions in the North-west Iberian Peninsula. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Christophe Guinet, Tamara Lucas, Amelia Viricel, Helene Peltier, Eric Alfonsi, Simon Berrow, Andrew Brownlow, Pablo Covelo, Willy Dabin, Rob Deaville, Francois Gally3, Pauline Gauffier12, Rod Penrose13, Monica A. Silva, Benoit Simon-Bouhet. 2013. Population genetics of bottlenose dolphins in the North East Atlantic: A pelagic versus coastal segregation. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Lopez, Jose A. Vazquez, Jose Martinez, Ana Canadas, Enara Marcos, Iranzu Maestre, Arturo Ruano, Luis Laria, Angela Llanova, Kelly Macleod, Peter Evans. 2013. New abundance estimates for harbour porpoise (Phocoena phocoena) and bottlenose dolphin (Tursiops truncatus) in Northern Spanish Cantabrian and adjacent waters of Bay of Biscay (2003-2011). 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Vazquez, Jose Martinez-Cedeira, Alfredo Lopez, Ana Canadas, Enara Marcos, Iranzu Maestre, Arturo Ruano, Luis Laria, Kelly Macleod, Peter Evans. 2013. Model based uncorrected abundance estimates for fin whale (Balaenoptera physalus) and sperm whale (Physeter macrocephalus) in Northern Spanish Cantabrian and adjacent waters of Bay of Biscay (2003-2011). 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Santos, Imogen German, Diana Correia, Fiona L. Read, Jose Martinez Cedeira, Mara Caldas, Juan I. Diaz da Silva, Alfredo Lopez, Francisco Velasco, Graham J. Pierce.  2013. Variability in the diet of common dolphin (Delphinus delphis) over the last two decades and its relationship with change in prey abundance. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Llanova, Pablo Covelo, Jose Martinez-Cedeira, Vasilis D. Valavanis, Jose V. Vingada, Alfredo Lopez, Graham J. Pierce. 2013. Modelling harbour porpoise habitat preference along the Galician coast (NW Spain). 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • Alonso-Farre, Manuel Gonzalo-Orden, Daniel Barreiro, Andres Barreiro, Maria Llarena-Reino, Marisa Ferreira, Eduard Degollada. 2013. The use of computerized tomography to diagnose externally non-detectable cetacean mandible fractures. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).

 • López e Graham Pierce . 2013. The bottlenose dolphin, Tursiops truncatus (Montagu, 1821) in Galicia and Norte Peninsular –. Bottlenose dolphin’s. In  Workshop: Conservation: what we can learn from different resident populations?. Workshop. 27th European Cetacean Society conference in Setubal, Portugal (8-10 April 2013).Alfredo López, Pablo Covelo, Jose Martínez-Cedeira, Juan Ignacio Díaz y Ángela Llavona. 2014. Situación del delfín gris en las aguas de Galicia.VII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos. Palma de Mallorca, 3, 4 y 5 de octubre.

 • Alfredo López, Pablo Covelo, Jose Martínez-Cedeira y Juan Ignacio Díaz. 2014. Situación del delfín gris en las aguas de Galicia.VII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos. Palma de Mallorca, 3, 4 y 5 de octubre.

 • Alfredo López, Pablo Covelo, Jose Martínez-Cedeira y Juan Ignacio Díaz. 2014. Situación del delfín gris en las aguas de Galicia.VII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos. Palma de Mallorca, 3, 4 y 5 de octubre.

 • Camilo Saavedra, José Cedeira, Santiago Cerviño, Alfredo López, Graham J. Pierce, Fiona Read y M. Begoña Santos. 2014. Construcción de modelos poblaciones para cetáceos en aguas atlánticas de la Península Ibérica. VII Congreso de la Sociedad Española de Cetáceos. Palma de Mallorca, 3, 4 y 5 de octubre.

 • Ángela LLavona, Marisa Ferreira, Alfredo López, José Vingada, Graham J. Pierce , Willy Dabin, Rob Deaville, Thierry Jauniaux , Emer Rogan, Arda M. Tonay , Ayhan Dede , Pierce, G., Luis Laria, Carolina Fernández, Pablo Cermeño and Stuart B. Piertney. 2014. Population genetic structure of harbour porpoise Phocoena phocoena across Europe: implications for management. 28th Annual Conference. Liege, Bélgica.

 • Read Fiona, Jennifer Learmonth, M. Begoña Santos, Iris Thomsen, Ángel González, Alfredo López, Marisa Ferreira, Sinead Murphy, Andrew Brownlow, Graham Pierce. 2014. Harbour porpoise life history, diet and fisheries interactions in two regions of the Northeast Atlantic: Scotland (UK) and the north-west Iberian Peninsula. 28th Annual Conference. Liege, Bélgica.

 • Fiona L. Read, M. Begoña Santos, Ángel F. González, Sinead Murphy, Alfredo López  and Graham J. Pierce. 2014. FISHERIES INTERACTIONS OF DELPHINUS DELPHIS IN THE NORTH-EAST ATLANTIC WITH AN EMPHASIS ON GALICIA, NORTH-WEST SPAIN. 29th Annual Conference ECS Marine Mammal Conservation: from Local to Global. Malta.

 • Sílvia Monteiro; Marisa Ferreira; José V. Vingada; Alfredo López; Andrew Brownlow; Paula, Méndez-Fernández. 2015. Application of stable isotopes to assess the feeding ecology of long-finned pilot whale (Globicephala melas) in the Northeast Atlantic Ocean. 29th Annual Conference ECS Marine Mammal Conservation: from Local to Global. Malta.

 • Camilo Saavedra, Wendy Fernandes, Águeda Cabrero, José Cedeira, Santiago Cerviño, Jesús Gago, Gonzalo González-Nuevo, Alfredo López, Graham J. Pierce, Fiona Read, M. Begoña Santos. 2014. Patterns and trends in cetacean strandings on the Galician coast and their relationship with oceanography and fishing effort. Conferencia Científica Anual del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), A Coruña, setembro 2014.

 • Nicolau, L.; López, A.; Marçalo, A.; Ferreira, M.; Vingada, J.; Covelo, P., Eira, C. 2014. Tartarugas marinhas em águas ibéricas: registros de Portugal e da Galiza. 2014. XIII Congreso Luso-Español de herpetología. Sep-out. Aveiro.

 • Bento C, Eira C, Vingada J, Ferreira M, Lopez, A, Tavares L, Duarte A. 2015. Characterization and phylogenetic analysis of cetacean morbillivirus infection in eastern Atlantic-based cetacean populations. Xth International Congress of the Veterinary Virology. September 2015, Montpellier, France (accepted for oral presentation).

 • Carvalho-Pereira J, Ferreira M, López A, Vingada J, Eira C, Sampaio P and Pais C. 2015. Characterization of the Fungal Microbiome in Dolphins of the Coast of Portugal. 7th Trends in Medical Mycology, October 2015, Lisbon, Portugal (accepted for poster presentation).

 • Martínez-Cedeira, J.; Alfredo López Fernández, Alba Rey-Iglesia, Ruth Fernández, Paula F. Campos, Juan José Dios Dacosta, Juan Ignacio Díaz Da Silva . 2015. Galicia no lombo da balea: una aproximación biológica al estudio de la caza de la ballena en Galicia. VIII Congreso Sociedad Española de Cetáceos. 2-4 octubre, Vigo.

 • López Fernández, A.; José Martínez Cedeira, Juan José Dios Dacosta y Pablo Covelo Figueiredo. 2015. Objetos extraños sobre los cuerpos y en el sistema digestivo de mamíferos marinos en Galicia. VIII Congreso Sociedad Española de Cetáceos. 2-4 octubre, Vigo.

 • Saavedra, C.; M. Begoña Santos, Santiago Cerviño, Graham J. Pierce, Fiona Read, Alfredo López, Jesús Gago, Daniel Howell, Tim Gerrodette y Maite Louzao. 2015. Evaluación del estado ambiental de la población de delfín común en el norte y noroeste de la Península Ibérica. VIII Congreso Sociedad Española de Cetáceos. 2-4 octubre, Vigo.

 • López Fernández, A.; José Martínez Cedeira. 2015. Indicios externos de capturas accidentales en cetáceos varados. Workshop sobre capturas accidentales. VIII Congreso Sociedad Española de Cetáceos. 2-4 octubre, Vigo.

 • López, Alfredo ; Jose A. Martínez, Gonzalo Palacios, Pablo Covelo, Patricia Mariscal y Juan Ignacio Díaz. 2015. Identificación poblacional del delfín mular, Tursiops truncatus, en el Noroeste y Norte Peninsular. XII Congreso SECEM, Burgos 4-7 decembro.

 • Rey-Iglesia, Alba ; Jose A. Martínez-Cedeira, Alfredo López, Ruth Fernández y Paula F. Campos. 2015. Historia genética de la caza de ballenas (S. XIII-XVIII) en el Atlántico noreste. XII Congreso SECEM, Burgos 4-7 decembro.

 • Inês Carvalho; Francisco Martinho; Mónica A. Silva; Luis Freitas; Marina Sequeira; Marisa Ferreira; Ana Marçalo; Alfredo Lopez; Renaud de Stephanis;  Joan Giménez; Pauline Gauffier; Graham Pierce; Cristina Brito;Lounès Chikhi. 2016. A genetic perspective of one of the smallest conservation units of bottlenose dolphin in Europe – the Sado population (Portugal). European Cetacean Society 2016 – Into the Deep: Research and Conservation on Oceanic Marine Mammals. 14-16 March 2016 Madeira, Portugal.

 • Silvia Monteiro, Marisa Ferreira, Jordi Torres, Isabel Oliveira, Ana Marçalo, Lídia Nicolau, Alfredo López, José Vingada, Marina Sequeira, Catarina Eira. 2016. Ecological variables affecting trace element concentrations in Bottlenose dolphins and Harbour porpoises in Mainland Portugal. European Cetacean Society 2016 – Into the Deep: Research and Conservation on Oceanic Marine Mammals. 14-16 March 2016 Madeira, Portugal.

 • Graham Pierce, M. Begoña Santos, Okka Jansen, Andrew Brownlow, Alfredo López, Emer Rogan, Gema Hernandez-Milian, Fiona Read, Ruth Fernandez, Camilo Saavedra, Mardik Leopold. 2016. Ecological insights from long-term trends in cetacean stomach contents. European Cetacean Society 2016 – Into the Deep: Research and Conservation on Oceanic Marine Mammals. 14-16 March 2016 Madeira, Portugal.

 • Pablo Covelo, Luís Laria, José A. Martínez, Wojetk Bachara, Alfredo López. 2016. Zifios del norte y noroeste peninsular. IX Congreso Anual Sociedad Española de Cetáceos. Las Palmas de Gran Canaria, 28 septiembre - 2 de octubre de 2016.

 • Alfredo López, Luís Laria, José A. Martínez Cedeira, Pablo Covelo. 2016.  Focas del norte y noroeste peninsular. IX Congreso Anual Sociedad Española de Cetáceos. Las Palmas de Gran Canaria, 28 septiembre - 2 de octubre de 2016.

 • José Martínez-Cedeira, José Antonio Vázquez, Xesús Morales, Marisa Ferreira, Andreia Pereira, Alfredo López. 2016. Proyecto PHOCOEVAL: muestreos marítimo y aéreo para la monitorización de la marsopa común (Phocoena phocoena) en las aguas de Galicia. IX Congreso Anual Sociedad Española de Cetáceos. Las Palmas de Gran Canaria, 28 septiembre - 2 de octubre de 2016.

 • Monteiro S Silvia, Caurant Florence, López Alfredo, Cedeira Jose, Ferreira Marisa, Vingada Jose Vitor, Eira Catarina, Méndez-Fernandez Paula. 2016. Sympatric Globicephala species: feeding ecology and contamination status based on stable isotopes and trace elements. IX Congreso Anual Sociedad Española de Cetáceos. Las Palmas de Gran Canaria, 28 septiembre - 2 de octubre de 2016.

 • Monteiro SS, Caurant F, López A, Cedeira J, Ferreira M, Vingada JV, Eira C and Méndez-Fernandez P (2016). What can a multi tracer approach tell us about the ecology of two sympatric species of Globicephala genus?. Front. Mar. Sci. Conference Abstract: XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies. doi: 10.3389/conf.FMARS.2016.05.00086.

Actual research areas

Eco-biology and conservation of endangered marine species: turtles and marine mammals. Public projection, environmental education and dissemination as a conservation tool.

Academic degrees


 1. Diplomado em Ciências Biológicas, especialidade de Zooloxía Marinha, Universidade de Santiago de Compostela, Galiza, 1987.

 2. Beca de Colaboração para o curso: 1987-88 e 1988-89 desenvolvendo diversos trabalhos de investigação no Departamento de Biología Animal, Secção de Zoología Marinha, da Universidade de Santiago de Compostela, Galiza.

 3. Licenciado em Ciências Biológicas, especialidade de Zooloxía Marinha, pela Universidade de Santiago de Compostela, Galiza, 1989.

 4. Curso de Adaptação Pedagógica no Instituto de Ciências da Educação da Universidade de Santiago, 1990.

 5. Iniciação e de aperfeiçoamento, para adultos, da Língua Galega no 1992-93.

 6. Programa de doutoramento, biénio 1989-1990 e 1998-1999 no programa: Ecosistemas e recursos zoologicos do Departamento de Biología Animal da Universidade de Santiago de Compostela, Galiza.

 7. Suficiencia investigadora com qualificação de sobresaínte por parte do Departamento de Biologia Animal, Universidade de Santiago de Compostela, Galiza, 1998.

 8. Elaboração da tese baixo o título: Estatus dos pequenos cetáceos das costas da Galiza, direcção: Doutor Angel Guerra do Instituto de Investigações Marinhas-CSIC de Vigo e o Doutor Graham Pierce da Universidade de Aberdeen. Doutor em Biologia Animal pela Universidade de Universidade de Santiago de Compostela, Galiza, com o trabalho: Estatus dos pequenos cetáceos da costa da Galiza. 2003.

 9. Becario postdoutoral 2012-2017. Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM). 


CESAM Funding: