Caring about the future

 • Authors: Zhang, SX; Zhou, YM; Tian, LG; Chen, JX; Tinoco-Torres, R; Serrano, E; Li, SZ; Chen, SH; Ai, L; Chen, JH; Xia, S; Lu, Y; Lv, S; Teng, XJ; Xu, W; Gu, WP; Gong, ST; Zhou, XN; Geng, LL; Hu, W
 • Author Full Name: Zhang, Shun-Xian; Zhou, Yong-Ming; Tian, Li-Guang; Chen, Jia-Xu; Tinoco-Torres, Rita; Serrano, Emmanuel; Li, Shi-Zhu; Chen, Shao-Hong; Ai, Lin; Chen, Jun-Hu; Xia, Shang; Lu, Yan; Lv, Shan; Teng, Xue-Jiao; Xu, Wen; Gu, Wen-Peng; Gong, Si-Tang; Zhou, Xiao-Nong; Geng, Lan-Lan; Hu, Wei
 • Title: Antibiotic resistance and molecular characterization of diarrheagenic Escherichia coli and non-typhoidal Salmonella strains isolated from infections in Southwest China
 • Publication Type: J
 • Source: INFECTIOUS DISEASES OF POVERTY
 • Document Type: Article
 • Year Published: 2018
 • Volume: 7
 • Article Number: 53
 • Digital Object Identifier (DOI): 10.1186/s40249-018-0427-2
 • Unique Article Identifier: WOS:000432684500001

CESAM Funding: