Building the future by doing more together

  • Authors: Escolà M., Calleja J.A., Serrano E., Carvalho J., Forcadell J.M., Olivé X. & Bartolomé J.
  • Author Full Name: Marta Escolà
  • Título: Estudi sobre l’efecte de la pastura amb bovins en el paisatge mediterrani del Parc Natural dels Ports
  • Year Published: 2017
  • Volume: Quaderns Agraris, 42
  • Digital Object Identifier (DOI): 10.2436/20.1503.01.73

Financiamento do CESAM: